تركيه مورد حمله هكري و ارتش سايبري ايران قرار گرفت و بيش از نيمي از تركيه در تاريكي مطلق فرو رفت …!

تركيه با حمايت از عربستان خود را در منجلاب بدي انداخت … و زماني كه مسئولين اين كشور در حمايت از عربستان و روبروي ايران موضع گيري كردند نمي دانستند ايران …. ايران است …!!!

متن كامل اين خبر جالب را در لينك زير خواهيد ديد .

اردوغان تاوان داد؛ ایران ترکیه را به مدت ۱۲ ساعت به عصر حجر بازگرداند

دیدگاه خود را بنویسید