بایگانی

علي بلوچي كه پيش از اين به خاطر ماجراجويي هايش در صدر اخبار جهان قرار داشت … اينبار سر از حوالي مثلث برمودا در مي اورد … وي كه در مدت ۷ سال ۵۵ كشور را با دوچرخه پيموده است و ماجراجويي هاي بسياري را در پرونده زندگي خود دارد اينبار سعي نموده وارد مثلت برمودا در آمريكا گردد … ...