علي بلوچي كه پيش از اين به خاطر ماجراجويي هايش در صدر اخبار جهان قرار داشت … اينبار سر از حوالي مثلث برمودا در مي اورد … وي كه در مدت ۷ سال ۵۵ كشور را با دوچرخه پيموده است و ماجراجويي هاي بسياري را در پرونده زندگي خود دارد اينبار سعي نموده وارد مثلت برمودا در آمريكا گردد …

حال مثلث برمودا چيست ؟ … نظريات مختلفي وجود دارد …. ساده ترينش اين است كه بگوييم منطقه ايست كه بدون هيچ دليل منطقي آدم و هواپيما و كشتي مي ربايد … منطقه اي در اقيانوس اطلس كه رازهاي زيادي در بر خود دارد .. برخي ها مي گويند موجودات كرات ديگر در انجا مخفي شده اند و زمينيان را مي ربايند … برخي ديگر مي گويند اين همان حفره ايست كه زمين را به آسمان وصل مي كند … و خيلي ها هم مي گويند زير آن كه ۱۰۰۰۰ متر عمق دارد آتشفشانيست كه هر كشتي و موجودي را ذوب مي كند …

حرف و حديث هاي منطقي و غير منطقي در اين زمينه بسيار است … كه مهمترينشان سعي علي بلوچي ماجراجوست …

در لينك زير مي توانيد متن كامل ماجراجويي اين ايراني شجاع را ببينيد كه هدفش نيز از زبان خودش جاي تامل دارد …

نجات یک ایرانی از مثلث برمودا + عکس

دیدگاه خود را بنویسید