بایگانی

نسل نود و ۳ : طيف فتنه چند سال پيش را همه به خاطر دارند… احزاب قانوني كشور را خيلي ها نمي شناسند … اصلاح طلبان و اصول گرايان به طبل خود مي كوبند … اما همه آنها و همچنين ما…. يادمان رفته اينجا ايران است … و اگر قرار است اين كشور همچنان قدرت اول منطقه بماند وحدت كلمه ...