بایگانی

نسل نود و ۳ : قران و روايات اصل است و گاهي ما آدم ها اين اصل ها را فداي فرعياتي مي كنيم كه با گمانه زني ها و حدس ها و تفسير هاي غلط و بي پايه و اساس استوار است … خيلي وقت است از حضور زنان در ورزشگاه ها حرف و حديث به ميان امده … خيلي ...