نسل نود و ۳ : ملت غيور ايران مي داند كه هميشه اين خط قرمز ها بوده كه ملت را ملت نگه داشته و كشور را كشور… اين خط قرمز هاي ايران بوده است كه كشور كوچكمان … در منطقه و دربرابر اشتهاي زياد طمع كاران بزرگ و قدرتمند مانده است… لذا از مسئولين مذاكره كننده همانقدر كه متشكريم بابت تلاش مضاعفشان براي پيشبرد مذاكرات… و همانقدر كه مايليم اين مذاكرات كه به نفع كشور … ملت… و ايرانيست… پيش رود و اين توافق امضا شود… هماننقدر هم … پاي خط قرمز هايمان  ايستاده ايم …

توافقي كه ايران را از ايراني قدرتمند به پايين بكشاند… ذلت است…

مسائل نظامي كشور … سريات كشور هستند … معنا ندارد اينها شرط بگذارند كه ما بايد از اين سريات بازديد كنيم … يكهو بگوييد مي آييد در روز روشن جاسوسي كنيد … خيلي مدرن است… زيادي مدرن است …!

ما ايراني ها كودن كه نيستيم …!

اينكه دشمن بداند ما چه در چنته داريم … دفاع ما را .. به تزلزل مي كشاند… و دشمن منتظر همين اشتباه است… مذاكرات بايد پيش برود… و واسطه هايي كه بي دليل و منطق … بهانه تراشي مي كنند بايد سر جايشان بنشينند … همه ما مي دانيم كه اين توافق به سود پيشرفت كشور و رفاه مردم خواهد بود… اما …

نبايد بگذاريم دشمن اين را نقطه ضعف ما بداند و به خود اجازه دهد در مسائل خصوصي كشور دخالتي مستقيم نمايد … ورود به مسائل نظامي يعني ورود گستاخانه غرب به مركزيت دفاع از حريم ايران و ايراني…

هوشيار باشيم… ما با توافق موافقيم … اما … با سوء استفاده غرب و درج شروط غير موجه براي ايران … هرگز… خط قرمز براي ما مرز است … ما ذلت نمي پذيريم ..

 اختصاصي نسل نود و ۳

دیدگاه خود را بنویسید