خلاصه :

خدا تا چه حد عادله؟….عدالت در دنياي ما چه معنايي داره؟….چرا قانون ضعيفه؟….انتقام چه سودي برامون داره وقتي معلوم نيست فردا کي هست و کي نيست؟
چرا قدر لحظاتي که با هميم و نميدونيم؟…چرا عشق و دست کم ميگيريم؟….چرا بايت نداشته هامون ديگران و مقصر ميدونيم؟….خدا تا چه حد در اين اتفاقات سهيمه؟….اين داستان رذلي ما انسانها رو به رخ ميکشه!
بعضي از ما خيلي پستيم ؛ پست تر از شيطان!… واقعا کدوم نزديک تره؟….شيطان، يا که خدا؟…
صبر تا چه اندازه وسعت داره؟…. تحمل انسان چه قدره؟… یعني حق با شيطان بود؟… شايد اون راست ميگفت ؛ ما لايق تعظيمی از جانبش نبوديم! چرا؟؟

 

ژانر:عاشقانه ،جنايي ،غمگين
راوي:نويسنده : سارا

رمان شرطبندی – kiana

دیدگاه خود را بنویسید