خلاصه :

شیوا با مرگ مادرش زندگی اش از این رو به اون رو می شود…پدرش تبدیل به مردی می شود که افسار زندگیش را به دستان زنی تازه وارد می دهد…دنیایش تلخ میشود خسته می شود،اما وقتی سعی دارد با مشکلات کنار آید،اجبار پدرش برای ازدواج باعث می شود دست به کاری بزند که خود نیز از عاقبتش خبر ندارد….

رمان وقتی دلت شکست از زهرا شجاع

دیدگاه خود را بنویسید