دستاورد محقق ایرانی برای افزایش کیفیت گوشت‌های آزمایشگاهیجهت خوندن دستاورد محقق ایرانی برای افزایش کیفیت گوشت‌های آزمایشگاهی با ادامه مطلب ما همراه باشید


محققان دانشگاه مک مستر کانادا که یکی از آنها ایرانی است، از ابداع روش جدیدی برای تولید گوشت آزمایشگاهی خبر داده‌اند که کنترل بیشتر بافت و طعم محصول نهایی را ممکن می‌کند.

دستاورد محقق ایرانی برای افزایش کیفیت گوشت‌های آزمایشگاهی

دستاورد محقق ایرانی برای افزایش کیفیت گوشت‌های آزمایشگاهی